Una pano i un hdr de Palma – Palma’s pano & hdr

(Mallorca – Illes Balears / Balearic Islands)


(Clica en les imatges per a fer-les més grans – Click on the images to see a larger version)


Continue el meu recorregut per Palma i com no podia ser d’una altra manera vos deixe una panoràmica. M’agrada aquest tipus de fotografia des que vaig descobrir les panos del meu amic i mestre en la matèria, ErCalamar. És impressionant la quantitat d’informació i de bellesa que es pot posar junta.

Pano de Palma 2

Panoràmica de la Seu i de l’Almudaina (versió llarga) – Cathedral pano (larger version)

Almudaina

El Parc de l’Aigua – Water Park

Still in Palma with a panoramic shot for you. I like this kind of photography since I discover the panos from my friend ErCalamar. It’s impressive how much information and beauty you can put together.